Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapets bolag och fonder

Ägarstyrning

Landskapet Åland äger aktier i flera bolag och landskapsregeringen förvaltar aktierna i de landskapsägda bolagen. Landskapsregeringen har även ett förvaltningsansvar över Ålands Penningautomatförening (Paf) enligt LF om Ålands Penningautomatförening och Landskapets fastighetsverk enligt LL om landskapets fasighetsverk.

Landskapsregeringen ska agera på ett sätt som syftar till att utveckla bolagen och stödja en långsiktig tillväxt i ägarvärdet. Landskapsregeringen eftersträvar långsiktighet, öppenhet och ansvarsfullhet i sin ägarstyrning. Ägarstyrningen sköts av olika ministrar och avdelningar inom förvaltningen, och ägarstyrningen av de största bolagen sköts av finansministern som biträds av finansavdelningen. För information om vilken minister och avdelning som ansvarar för respektive bolag se bilaga 2 i ägarstyrningspolicyn.

Landskapsregeringen har en policy med principer för hur ägarstyrningsarbetet ska fungera, se bilaga.

Finansministern har ett övergripande ansvar för ägarstyrningen och biträds i detta arbete av finansavdelningen.

Publicerad 11.5.2015 kl. 11:33
Uppdaterad 27.9.2021 kl. 16:08