Transportbyrån

Transportbyrån upphandlar trafiktjänster och ansvarar för oljeskydd. Inom byrån finns enheterna verkstad och lager samt Ålandstrafiken. Byrån sköter även om bemanning av linfärjor som drivs i landskapets egen regi och verkstads- och lagerenheten i Möckelö utför underhålls- och reparationsåtgärder främst på landskapets tonnage och maskinpark. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik.