Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Transportbyrån

Transportbyrån upphandlar trafiktjänster och ansvarar för oljeskydd. Inom byrån finns enheterna verkstad och lager samt Ålandstrafiken. Byrån sköter även om bemanning av linfärjor som drivs i landskapets egen regi och verkstads- och lagerenheten i Möckelö utför underhålls- och reparationsåtgärder främst på landskapets tonnage och maskinpark. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik.

 

Publicerad 15.5.2015 kl. 09:32
Uppdaterad 16.8.2021 kl. 10:59