Transportbyrån

Transportbyrån upphandlar trafiktjänster och ansvarar för oljeskydd. Inom byrån finns enheterna verkstad och lager samt Ålandstrafiken. Byrån sköter även om bemanning av linfärjor som drivs i landskapets egen regi och verkstads- och lagerenheten i Möckelö utför underhålls- och reparationsåtgärder främst på landskapets tonnage och maskinpark. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik.

 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 11.4.2017