Föremål och samlingar

Ålands museums samlingar utgör en omfattande kunskapsbank som förmedlar information om hur människor levt och verkat under olika tider. Genom inventeringar, undersökningar, dokumentationer, insamling samt donationer utökas föremåls- fynd- samt fotosamlingar och arkiv kontinuerligt.

Vi svarar gärna på frågor om föremål och vårt arkiverade dokumentationsmaterial, hjälper dig att forska i våra magasin och arkiv och förmedlar bilder. Du kan också få hjälp med frågor om vård och förvaring av föremål.

Olika samlingar

Etnologiska/kulturhistoriska föremålssamlingen

I över hundra år har föremål samlats in för att bevara det åländska kulturarvet i ett landskapsmuseum. De etnologiska eller kulturhistoriska samlingarna består av över 35.000 föremål. I samband med förvärvet dokumenteras uppgifter om föremålens tillverkning och användning som gör att de kan sättas in i sitt historiska sammanhang.

I samlingarna finns vackert målade och utsirade allmogeföremål, men också enkla bruksföremål och moderna industriprodukter. Alla insamlade föremål avspeglar det liv som levts och de verksamheter som har varit och är av betydelse för Åland. Även en mindre naturhistorisk samling ingår.

Har du frågor om något föremål eller vill du skänka något till våra samlingar? Kontakta antikvarie Cia Haldin.

Textilsamlingen

I museets samlingar finns över 5 000 textila föremål. Textilsamlingen består mestadels av kläder, skor och heminredningstextilier.

De äldsta textila föremålen är från 1700-talet, allt från arkeologiska fynd från Jomala kyrka till linnebyxor hittade i takfyllningen på Äppelö i Hammarland. Från slutet av 1800- och början av 1900-talet finns mycket damkläder bevarade. På 1900-talet ligger tyngdpunkten på inredningstextilier samt kläder som representerar åländsk allmogekultur.

Samlingarna kompletteras fortlöpande med nyare, industriellt tillverkade kläder. Har du frågor om textilier eller vill du skänka något till textilsamlingen? Kontakta konservator Maria Enqvist.

Arkeologiska samlingen

Redan från år 1843 har det samlats in fynd från olika undersökningar inom landskapet. De arkiverade fynden kan berätta om mänskligt beteende och om hur människor strukturerat sin tillvaro under olika perioder i historien.

I dagsläget hittar du över 100 000 katalogiserade fynd i våra magasin. Allt från stenålder fram till modern tid finns representerat i samlingen i form av redskap, husgeråd, personliga tillhörigheter etc. Kontakta antikvarie Veronica Lindholm om du vill veta mera om arkeologiska fynd.

Fotosamlingen

Fotoarkivet omfattar en samling som uppgår till drygt 65 000 bilder. Bilderna omfattar allt från åländska personporträtt genom åren till bilder från gårdar och miljöer i Mariehamn som inte längre finns. I fotosamlingarna ingår en större mängd äldre fotografier som belyser olika perioder i Ålands historia.

Söker du bilder från forna dagar av släktingar eller miljöer eller behöver du bilder till en publikation? Vill du veta mer om vad det finns för bilder i vår foto- eller ljudsamling eller vill du kanske skänka äldre bilder till museet? Kontakta vik. antikvarie Conny Andersson som gärna svarar på frågor och hjälper dig att söka i våra samlingar.

Dokumentationsarkiv

Inom byrån dokumenteras kontinuerligt olika livsformer, kulturella sammanhang och materiella världar. Vid dokumenteringen används ljudupptagningar, fotografering, filmning och uppteckningar. Materialet har resulterat i ett arkiv som består av ljudmaterial, renskrivna intervjuer, fotografier, ritningar och urklipp samt arkeologiska rapporter.

Ljudarkiv

Sedan slutet av 1970-talet har en kontinuerlig inspelningsverksamhet av musik och folktraditioner bedrivts. Idag förfogar museet över en unik samling ljudinspelningar som omfattar omkring 1 000 ljudband med intervjuer och musik från hela landskapet. Intervjuerna, av vilka många är renskrivna, utgör en viktig källa när det gäller forskning kring dialekter, musik och folktraditioner. Kontakta vik. antikvarie Conny Andersson som gärna svarar på frågor och hjälper dig att söka i ljudarkivet.

Filmer och intervjuer

I de etnologiska samlingarna ingår även rapporter från de fältarbeten, som museets etnologer gjort under åren. I rapporterna, som är tillgängliga för allmänheten, ingår fotografier, intervjuer, filmer m.m.

Exempel på fältarbeten som gjorts under åren är bl.a. filmdokumentation av ringdans på Kökar, insamling av material om Nyhamns gruva, insamling av ortnamn i Mariehamn, ryska tiden i Mariehamn, ungdomskultur i Mariehamn, midsommartraditioner, millenniumfirandet, begravningsseder i Geta, dokumentation av fiskelägen i Föglö, dokumentation av bygget av galeasen Albanus, skonaren Linden och fisksumpen Jehu och åländska havsfyrar. Kontakta antikvarie Cia Haldin eller vik. antikvarie Conny Andersson som gärna svarar på frågor och hjälper dig att söka material.

Båtritningar

Sedan början av 1980-talet har åländska bruksbåtar dokumenterats. I samlingen ingår ett tjugotal kompletta uppmätningsritningar av båtar från hela landskapet. Ritningarna, vilka är tillgängliga för allmänheten, har använts vid flera replikbyggen.

Bland uppmätta båtar finns en postrotebåt från Eckerö, en skötbåt från Geta, en julla från Kökar, en roddsump från Föglö, en storbåt från Åbolands skärgård, en kyrkbåt från Sund, en notbåt från Finström, en öka från Kökar och en skötbåt från Saltvik.

Vård och konservering

Varje enskilt föremål är en källa för kunskap och det är museets uppgift att bevara föremålen till kommande generationer. Föremålen måste förvaras i rätt miljö och kräver kontinuerlig översyn och vård samt vid behov konservering. Har du frågor om förvaring och skötsel av föremål så kontakta gärna konservator Maria Enqvist.