Oljeskyddsplan

Plan för bekämpning av oljeskador fastställdes 12.11.2015 och gäller tills vidare.