Minister Jesper Josefsson

Närings- och miljöminister Jesper Josefsson

Ansvarsområde: Näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna, digitalisering, från social- och miljöavdelningen miljöfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Första ersättare: Mats Perämaa

Andra ersättare: Arsim Zekaj