Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Studiestöd

Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som kan bestå av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån. Studiestöd är för dig som fortsätter att studera efter att du fullgjort den allmänna läroplikten. Stödet beviljas från och med den månad du fyllt 17 år.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) beviljar på ansökan ditt studiestöd. Mer information och anvisningar ges på AMS webbplats.

Läs om studiestöd på AMS webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 15:13
Uppdaterad 16.11.2021 kl. 09:44