Studiestöd

Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som kan bestå av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån. Studiestöd är för dig som fortsätter att studera efter att du fullgjort den allmänna läroplikten. Stödet beviljas från och med den månad du fyllt 17 år.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) beviljar på ansökan ditt studiestöd. Mer information och anvisningar ges på AMS webbplats.

Läs om studiestöd på AMS webbplats