Ny socialvårdslagstiftning

Denna information riktar sig i första hand till myndigheter

Här hittar du handböcker, guider eller motsvarande som landskapsregeringen gett om aktuell lagstiftning på socialvårdsområdet. I vissa fall finns också möjlighet att ställa frågor och få svar direkt via hemsidan.

Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling

Mera information om delområden av socialvården finns under respektive delområdesflik här intill.