Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ny socialvårdslagstiftning

Denna information riktar sig i första hand till myndigheter

Här hittar du handböcker, guider eller motsvarande som landskapsregeringen gett om aktuell lagstiftning på socialvårdsområdet. I vissa fall finns också möjlighet att ställa frågor och få svar direkt via hemsidan.

Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling

Mera information om delområden av socialvården finns under respektive delområdesflik här intill.

Publicerad 15.5.2020 kl. 11:37
Uppdaterad 21.8.2020 kl. 09:33