Samarbetspartners

Ålandsdagen är ett samarbete mellan Ålands landskapsregering och Hanaholmens Svenska Nu -nätverk, Nordisk kulturkontakt, Språkambassadörerna, Håll Skärgården Ren och Schildts & Söderströms.

Ålandsdagen i skolan är en fortsättning på Ålandsveckan i skolor, som ordnades 2022 inom ramen av Statsrådets kanslis firande av Ålands självstyrelses hundraårsjubileum. I fjol ordnades också Ålandsdagen i skolan. Detta år ordnas Ålandsdagen i skolan samma dag som Nordens dag, fredagen den 22 mars 2024.

Schildts & Söderströms materialhelhet

Avtryck är ett helt digitalt läromedel i åländsk samhällskunskap på svenska för årskurs 5–9, som tagits fram i samarbete mellan Schildts & Söderströms och Ålands landskapsregerings utbildningsavdelning. Läromedlet består av 12 moduler; sex för främst åk 5–6 och sex för främst åk 7–9. Modulerna kan ändå användas med studerande i andra åldrar. Avtryck – S&S läromedel (sets.fi). Boka virtuell handledning om hur man kan använda materialet på laromedel.fi.
https://laromedel.sets.fi/bok/avtryck-alandsk-samhallskunskap/

Svenska nu läromaterial Åland i sikte

Svenska nu har producerat läromaterialet Åland i sikte, som är ett smörgåsbord av olika helheter som lärare kan använda i (svensk)undervisningen under Ålandsdagen. Eleverna får bekanta sig med unga ålänningars syn på öriket, näringslivet, naturen, turismen och historian. Ett språkduschmaterial för yngre elever ingår också i helheten. Materialet finns på hemsidan svenskanu.fi
https://svenskanu.fi/laromaterial/aland/

Mickes mattips - 1:a delen. Här visar Mikael Björklund hur man lagar Ålandspannkaka på Youtube.
https://youtu.be/EcNu2fGJIv4?si=31yUNSShYwomr87k

Videoinspelning av guidning på Nationalmuseum och Ålands kulturhistoriska museum

Under de upplevelseinriktade distansguidningarna Historia tillsammans rör vi oss på Nationalmuseet och Åland kulturhistoriska museum. De berör Finlands och Ålands gemensamma historia från stenåldern till självständigheten. Det talade avsnitten varvas med musiknummer av musikern Marko Puro. Guidningarna är på finska och svenska. Videon finns på Youtube (42 min).
https://www.youtube.com/watch?v=j9Y9xFsClVg