Vart vänder jag mig med skattegränsärenden?

Eftersom skattegränsen leder till att införsel och utförsel av varor till och från Åland är att betrakta som import och export är det tullen som är beskattningsmyndighet för moms och punktskatter. Om du har frågor om hur du ska hantera ditt skattegränsärende ska du vända dig till skatteförvaltningen eller tullen.

Kontaktuppgifter till tullen på tullens webbplats

Tullens webbplats

Information om skattegränsen på skatteförvaltningens webbplats

Information om skattegränsen - punktbeskattning på skatteförvaltningens webbplats

Information om gränshandel på Ålands näringslivs webbplats

Information om skattegränsen på Företagarna på Ålands webbplats

Du är välkommen att kontakta landskapsregeringen om du har allmänna frågor om skatteundantaget.