Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vart vänder jag mig med skattegränsärenden?

Eftersom skattegränsen leder till att införsel och utförsel av varor till och från Åland är att betrakta som import och export är det tullen som är beskattningsmyndighet för moms och punktskatter. Om du har frågor om hur du ska hantera ditt skattegränsärende ska du vända dig till skatteförvaltningen eller tullen.

Kontaktuppgifter till tullen på tullens webbplats

Tullens webbplats

Information om skattegränsen på skatteförvaltningens webbplats

Information om skattegränsen - punktbeskattning på skatteförvaltningens webbplats

Information om gränshandel på Ålands näringslivs webbplats

Information om skattegränsen på Företagarna på Ålands webbplats

Du är välkommen att kontakta landskapsregeringen om du har allmänna frågor om skatteundantaget.

Publicerad 11.5.2015 kl. 09:50
Uppdaterad 30.11.2021 kl. 15:11