Växthälsa - Utsäde

Kedjan från åkern till bordet börjar med utsädet. Genom att använda certifierat utsäde, d.v.s. granskat och godkänt utsäde, säkerställer man en god kvalitet på skörden.

Certifierat utsäde:

 • är sortrent
 • är flyghavrefritt
 • har hög grobarhet
 • innehåller inga skadliga ogräsfrön
 • har inga skadliga växtsjukdomar

Allt utsäde som marknadsförs på Åland och i resten av Finland ska vara certifierat. Växtinspektionen kontrollerar genom granskningar, laboratorieundersökningar och övervakning kvaliteten på det utsäde och förökningsmaterial som används på Åland. Verksamheten baserar sig på Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde samt beslut som Ålands landskapsregering tagit med stöd av denna.

Import och export av utsäde (från länder utanför EU)

Vid import av utsäde från länder utanför EU och export till länder utanför EU gäller vad som står i Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet och i Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde.

Lagen om handel med utsäde gäller alla importörer och exportörer av utsäde, oberoende av utsädets mängd.

Utsäde på EU:s inre marknad

För utsädeshandel på EU: inre marknad gäller följande:

 • endast utsäde av sorter som finns upptagna i EU:s sortlista får marknadsföras
 • utsädespartierna skall vara certifierade
 • förpackningarna i utsädespartierna skall vara försedda med officiella garantibevis
 • för utsäde av stråsäd skall det finnas ett intyg över att utsädet är fritt från flyghavre

Krav på sundhet gällande utsäde

Det får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur i utsäde som saluförs. Utsäde av vissa växtarter ska ha ett växtpass när de saluförs på EU:s inre marknad.

Utsäde av följande växtarter ska ha ett växtpass:

 • Vissa lökar: Allium ascalonicum, Allium cepa och Allium schoenoprasum
 • Blålusern (Medicago sativa)
 • Solros (Helianthus annuus)
 • Tomat (Solanum lycopersicon)
 • Bönor (Phaseolus)
 • Betor (Beta vulgaris)
 • Dolichos
 • Bomull (Gossypium)