Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jakt och viltvård

Välkommen på Jaktens Dag!

I år blir Jaktens Dag virtuell!

I och med den rådande pandemin

kommer årets Jaktens Dag att

firas helt online.

Vi anordnar en onlineföreläsning måndagen den 6.9 kl.19-21

Under temat:

Framtidens klövviltstammar –

Förvaltning och utmaningar.

Rådjursstammen är på uppgång, älgstammen är på

nedgång och vitsvanshjorten är på kommande.

Föreläsarna ger en bakgrund till vitsvanshjortens

historia i Finland och erfarenheter av samförvaltning

av flera klövviltarter i Sverige.

Föreläsare Tomas Landers, entreprenör inom vilthantering

och säljansvarig hos Skogssällskapet i Finland

samt Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent hos Svenska

jägarförbundet. Moderator Robin Juslin, jaktförvaltare

vid Ålands landskapsregering

Föredraget ligger nu på landskapsregeringens Yutube kanal: Jaktens dag 2021 

 

Allmän information om jaktförvaltning

På enheten för jakt- och viltvård arbetar vi med frågor gällande jakt och viltvård på Åland. Vi ansvarar för förvaltningen av viltstammarna, upprätthåller lagstiftning och regelverk gällande jakt och viltvård, bereder och beslutar i jaktärenden som till exempel skyddsjakt och ersättningar för hjortdjursskador, hanterar jaktkortsärenden och handlägger EU-ärenden.

Jaktvårdsavgiften

Alla som jagar på Åland måste betala en årlig jaktvårdsavgift, det som i dagligt tal kallas att betala jaktkortet. Jaktvårdsavgiften är för tillfället 35 euro per jaktår som sträcker sig från 1 augusti – 31 juli.

Jaktvårdsavgiften kommer jägarna och viltvården tillgodo. Största delen delas ut till jaktvårdsföreningarna som verksamhetsbidrag och bidrag för att sköta jaktskyttebanorna.

Genom att betala jaktvårdsavgift får också jägarna tidningen Jägaren som utkommer med sex nummer per år, samt en jägarförsäkring som ersätter eventuella olyckor där vapen är inblandade under jakt eller jaktträning.

Hjortdjursavgifterna

Eftersom älg och rådjur räknas som landskapets vilt betalar jägarna en hjortdjursavgift för jakten. För älgjakten betalar älgjägarna 90 euro per fälld vuxen älg och 30 euro per kalv. För rådjursjakten betalar jägarna 50 euro för det treåriga tillstånd för rådjursjakt som krävs för jakt på rådjur.

Årliga skjutprov

Enligt lagen måste man årligen genomföra skjutprov för att deltaga i älgjakten som skytt. Även om man tänker jaga med pil och båge så måste man erlägga ett årligt skjutprov. Se kungörelserna för när dessa prov arrangeras.

Jakt på s.k. allmänningar samt övrig av landskapet friställd jaktmark

På denna länk finns information från fastighetsverket om jakt på allmänningar och liknande områden.

Information om områden med fritt jakt och fiske på fastighetsverkets webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:01
Uppdaterad 8.9.2021 kl. 11:59