Tre utgivna böcker under jubileumsåret

Bokutgivningar under jubiléet

Maj 2021

Vägen till självstyrelse

Ett projekt "Vägen till självstyrelse", bokutgivning och föreläsning med utgångspunkt i publicerad artikelserie om 60 populärvetenskapliga artiklar av Mats Adamczak. Artiklarna bearbetas till en bok.

Utgivare: MazocialMedia

9 juni 2021

100 glimtar ur Ålands forntid

Vad har en miniatyrvindflöjel gemensamt med leridoler? Svaret är att båda ingår i Ålands museums stora samling av fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern (5500 f.Kr – 1050 e.Kr). Båda finns också med i den här boken som vill presentera mångfalden i samlingen genom att lyfta fram 101 olika fynd. Några av fynden kan man se i museets basutställning, andra har aldrig tidigare visats för allmänheten. ”101 glimtar ur Ålands forntid” har tagits fram med anledning av den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum. Den bjuder på fascinerande berättelser och riktar sig till alla från skolelever till forskare.

Utgivare: Ålands museum

9 juni 2021

Åland, vårt Åland

Boken Åland, vårt Åland är även utgiven på engelska Our Åland. En vacker skildring av en vacker ö. Läsaren får följa med fotografen Daniel Eriksson och skribenten Petter Lobråten till de kända platserna men också uppleva tidiga morgnar vid havsbandet, de åländska smakerna och öns rika kulturliv. Man får lära känna ålänningen som person och veta vad ön lever av. Konstnärliga och dokumentära bilder tillsammans med känslofulla texter beskriver Åland ur de flesta synvinklar. Författarna vill ge en helhetsbild av landskapet. En kärleksförklaring till deras ö och deras hem.

Utgivare: Danile Eriksson, My Eyes AB

31 augusti 2021

PUSSEL

Ålands handikappförbund är glada över att kunna ge ut den här boken, som författaren Karin Erlandsson har skrivit och illustratören Hannamari Ruohonen har gjort bilder och layout till. Med boken vill vi påminna om de rättigheter som barn med funktionsnedsättning har och vi vill väcka frågor och diskussion om olikhet och jämlikhet och allas lika värde. Vi formas ofrånkomligen av det samhälle vi lever i, och därför är det så viktigt att hålla fast i den öppenhet och respekt för andra människor som barn ofta har naturligt. Vi behöver också våga prata om att vi är olika, men när vi gör det utgå från att vi alla är precis lika mycket värda. I boken presenteras ett urval av funktionsnedsättningar, och vi har ”svängt på normen” så att funktionsnedsättning är ”det vanliga”. Boken vänder sig till alla barn, särskilt barn under skolåldern, och alla vuxna. När vuxna och barn läser tillsammans hoppas vi att berättelsen väcker tankar och leder till  intressanta frågor och diskussioner.  Boken kan förhoppningsvis utgöra ett användbart hjälpmedel bland barn och personal inom förundervisningen på Åland och hela den svenskspråkiga Norden.

Utgivare: Ålands handikappförbund

15 september 2021

Styr ålänningarna sitt öde? - Demokratiperspektiv på Åland

”Ålandslösningen har utvecklats i snart hundra år, kanske mot alla odds. Det har inte hänt av sig självt. Demokratin är ett resultat av flera små handlingar under en lång tid och av många, kända och okända, människors insats på och utanför Åland.” I tolv kapitel, ackompanjerade av Elis Fogdes underbara fotografier, utlånade ur Ålands museums bildarkiv, tar författarna med oss in i ett öppet samtal om demokratin på Åland – där fakta möter tolkning och där gamla frågor ställs på nytt, i nya former. ”Demokrati har inte alltid funnits på Åland och kan inte heller tas för given. Demokratin tar hela tiden nya skepnader och uttryck, precis som havet som omfamnar Åland.”

Utgivare: Ålands fredsinstitut, Cavannus

27 september 2021

Det åländska folkets historia V2

Verket beskriver Ålandsrörelsen och självstyrelsens uppkomst. Boken utgivning sammanfaller med jubileumsfirandet.

Utgivare: Ålands kulturstiftelse r.s.

27 september 2021

Statistisk årsbok

Den årliga utgåvan av statistik avseende Åland.

Utgivare: Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB

Januari 2022

Bomarsund - det ryska imperiets utpost i väst

Svensk och finsk upplaga. Bomarsundssällskapet planerar också att ge ut boken som e-bok på tre språk. Boken ska finnas tillgänglig i god tid till självstyrelsen 100-årsjubileum 2022 och att de nytryckta böckerna presenteras genom ett evenamng i Bomarsund.

Utgivare: Bomarsundssällskapet r.f.

Maj 2022

Gustaf Eriksons segelfartyg

Ålands Nautical Club publicerar en bok om Gustaf Eriksons segelfartyg. Boken baseras på Göte Sundbergs efterlämnade texter om fartygen och utgivningen beräknas äga rum i maj 2022 i Ålands Sjöfartsmuseum.

Utgivare: Ålands Nautical Club