Stöd för produktionsrådgivning och miljörådgivning

Hur ansöker man om stöd?

Rådgivarna gör din ansökan och skickar in din ansökan med bilagor till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä. Inget arbete får påbörjas innan beslut om stöd har fattats. Länken hittar du här.

Hyrrä - den elektroniska tjänsten för lantbruksstöd

1. Individuell rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar 

Systemet för jordbruksrådgivning är en del av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020 (nedan landsbygdsprogrammet). Centralt styrdokument för stöd till rådgivningen är Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030. Målet för jordbruksrådgivningen är att

1. öka jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet bl.a. genom ekonomisk rådgivning

2. öka jordbrukarens kunskap om skötseln av gården, såväl i miljöfrågor som när det gäller minskagårdarnas klimatpåverkan

3. Förbättra jordbrukarens kunskaper om vad förpliktelserna för åtgärderna och tvärvillkoren innebär för den praktiska verksamheten

Ersättning för individuell rådgivning

Stöd kan beviljas för rådgivning som riktar sig till enskilda lantbrukare eller grupper av lantbrukare.  Ersättningen är högst 63 euro per timme exkl. moms. Maximalt 1500 euro betalas per rådgivningsprojekt och sammanlagt kan en sammanslutning eller gård få högst 3500 euro under hela programperioden. Stödnivån kan uppgå till 100 % av de godkända kostnaderna. Observera att ersättning för att förbereda rådgivningen betalas för högst en timme. Kilometerersättning betalas åt rådgivaren, men inte restid och dagtraktamente. Listan med godkända rådgivare finns som bilaga.

2. Produktionsrådgivning

Landskapsregeringen betalar ytterligare finansiellt stöd till olika organisationer för att de ska upprätthålla produktionsrådgivning till lantbruket. Verksamheten och det stöd som organisationerna får regleras i årliga resultatavtal med konkreta målsättningar som årligen följs upp. Utöver detta finansieras enskilda rådgivnings- och kunskapsutvecklingsprojekt inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammets åtgärder för rådgivning och kunskapsutveckling. Organisationer som bedriver rådgivning presenteras i bilagan.