Barnombudsman

Barnombudsmannen har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland.Barnombudsmannen (BO) hittar du på Ålands ombudsmannamyndighet.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats