Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Genetiskt modifierade organismer

Det har inte hittills varit aktuellt med odling av genetiskt modifierade växter(GMO) på Åland, även om det finns lagstiftning om hanteringen av en sådan odling vid behov.

I lagen om odling av genetiskt modifierade växter finns regler om skyddsavstånd både vad gäller vanlig konventionell odling och ekologisk odling samt avstånd till bisamhällen.

Odla får man endast göra med EU-godkända sorter av genmodifierade växter som inte har omfattats av ett lokalt förbud i samband med godkännandeprocessen.

Framställning och godkännande av genetiskt modifierade organismer hör till rikets behörighet för Ålands del.

Lagstiftning

Läs LL 2013:39 om produktion av genmodifierade växter

Publicerad 13.5.2015 kl. 13:52
Uppdaterad 3.12.2021 kl. 10:22