Genetiskt modifierade organismer

Det har inte hittills varit aktuellt med odling av genetiskt modifierade växter(GMO) på Åland, även om det finns lagstiftning om hanteringen av en sådan odling vid behov.

I lagen om odling av genetiskt modifierade växter finns regler om skyddsavstånd både vad gäller vanlig konventionell odling och ekologisk odling samt avstånd till bisamhällen.

Odla får man endast göra med EU-godkända sorter av genmodifierade växter som inte har omfattats av ett lokalt förbud i samband med godkännandeprocessen.

Framställning och godkännande av genetiskt modifierade organismer hör till rikets behörighet för Ålands del.

Lagstiftning

Läs LL 2013:39 om produktion av genmodifierade växter