Annan hälso- och sjukvård för barn och unga

Här finns samlat information om vart man kan vända sig med frågor om psykiska problem, munhälsa och tandvård, sexualhälsa och preventivmedel, samt beroendeproblematik. Här finns också länkar till Folkhälsan och Omsorgsförbundet.

Psykiska problem

Det behövs en remiss för att komma till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen. Remissen kan göras av t.ex. skolans elevvårdspersonal eller primärvårdens personal.

Då ett barn eller en ung person under 18 år behöver brådskande hjälp på grund av psykisk kris skall man vända sig till akutmottagningen vid sjukhuset.

Psykiatriska kliniken har även en rådgivande telefontjänst (+358 18 535100) som äldre ungdomar med akuta psykiska besvär kan kontakta vardagar mellan kl. 8 - 12.

Munhälsovård

Vid tandvårdskliniken ges tandvård för barn och ungdomar upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Läs om tandvårdskliniken på ÅHS webbplats

Sexualhälsan

Preventiv- och sexualrådgivningen fungerar inom ramen för ÅHS.

Läs om preventivmedelsmottagningen på ÅHS webbplats

Andra aktörer

Andra aktörer som kan hjälpa barn och ungdomar samt deras familjer med hälsorelaterade problem.

Folkhälsan

Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som bl. a. hör till barnens utveckling och välmående samt till föräldrarnas parrelation och samspelet i familjen.

Läs om familjerådgivningen på Folkhälsans webbplats

Beroendeproblematik bland ungdomar och föräldrar

I Mariehamn finns en alkohol- och drogmottagning som ger service åt personer med beroendeproblematik för hela Åland.

Läs om alkohol och drogmottagningen på KST:s webbplats

Kommunernas socialtjänst k.f.

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Kommunernas socialtjänsts webbplats