Finansiering, stödformer och EU-fonder

Om du vill starta ett nytt företag eller har planer på att utveckla en befintlig verksamhet erbjuder Ålands landskapsregering möjlighet till hjälp med finansiering. Ditt företag kan få finansiering för t.ex. etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet.

Här kan du läsa om bl.a. Europeiska struktur- och investeringsfonderna där åländska företag, föreningar, myndigheter med flera kan söka finansiering för t.ex. egna aktiviteter eller samarbete. Här finns också information om Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020. Programmets målsättning är bl.a. att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet samt öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten.

En annan möjlighet till finansiering är Finnvera som är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut. Landskapsregeringen har ett samarbetsavtal med Finnvera, vilket gör det möjligt även för åländska företag att söka olika former av finansiering.