Livsmedelstransporter

Landskapsregeringen understöder upprätthållandet av livsmedelstransporter till Ålands norra och södra skärgård.

På infrastrukturavdelningens transportbyrå ser vi som beställare till att entreprenören Miro Transport Ab sköter livsmedelstransporterna för norra skärgården avtalsenligt samt att trafiken i sin helhet löper smidigt och professionellt.

Näringsavdelningens allmänna byrå understöder på motsvarande sätt transporterna i den södra skärgården genom butiksstöd.

Avtal med entreprenörer

Norra skärgården (upphandlad)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården, Brändö-Kumlinge
Entreprenör: 
Miro Transport Ab
Avtalet startade: 01.05.2019
Avtalet gäller till: 31.12.2022
Option till: 31.12.2023

Södra skärgården (med utvidgat butiksstöd)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska södra skärgården, Sottunga-Kökar
Entreprenör:
 F:a Kristers Åkeri
Avtalet startade: 01.05.2019
Avtalet gäller till: 30.04.2020

För närvarande stöds södra skärgårdens livsmedelstransporter med ett utvidgat extra butiksstöd fram till 30.04.2020. Södra skärgården ska upphandlas med ett dylikt koncept som norra skärgården med en trafikstart fr.o.m. 01.05.2020.

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 5.11.2019