Livsmedelstransporter

Landskapsregeringen understöder upprätthållandet av livsmedelstransporter till Ålands norra och södra skärgård.

På infrastrukturavdelningens transportbyrå ser vi som beställare till att entreprenören Miro Transport Ab sköter avtalsenligt livsmedelstransporterna för norra skärgården och Kristers Åkeri F:ma för södra skärgården samt att trafiken i sin helhet löper smidigt och professionellt.

Avtal med entreprenörer

Norra skärgården (upphandlad)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården, Brändö-Kumlinge

Entreprenör: Miro Transport Ab

Avtalet startade: 01.05.2019

Avtalet gäller till: 31.12.2022

Option till: 31.12.2023

Södra skärgården (upphandlad)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska södra skärgården, Sottunga-Kökar

Entreprenör: F:ma Kristers Åkeri

Avtalet startade: 01.05.2020

Avtalet gäller till: 31.12.2023

Option till: 31.12.2024