Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Livsmedelstransporter

Landskapsregeringen understöder upprätthållandet av livsmedelstransporter till Ålands norra och södra skärgård.

På infrastrukturavdelningens transportbyrå ser vi som beställare till att entreprenören Miro Transport Ab sköter livsmedelstransporterna för norra skärgården avtalsenligt samt att trafiken i sin helhet löper smidigt och professionellt.

Näringsavdelningens allmänna byrå understöder på motsvarande sätt transporterna i den södra skärgården genom butiksstöd.

Avtal med entreprenörer

Norra skärgården (upphandlad)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården, Brändö-Kumlinge
Entreprenör: Miro Transport Ab
Avtalet startade: 01.05.2019
Avtalet gäller till: 31.12.2022
Option till: 31.12.2023

Södra skärgården (upphandlad)

Från fasta Åland och Åbo till den åländska södra skärgården, Sottunga-Kökar
Entreprenör: F:ma Kristers Åkeri
Avtalet startade: 01.05.2020
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option till: 31.12.2024

Publicerad 6.5.2015 kl. 11:08
Uppdaterad 3.12.2021 kl. 13:55