Ledare för elarbeten

Ledare för elarbeten

Ledaren för elarbeten fungerar som ansvarsperson för företaget som utför elarbetet. Om verksamheten inte har företagsform, dvs. personen utför elarbeten för egen räkning, fungerar personen själv som ledare för elarbeten. 

Elsäkerhetslagen förutsätter en ledare för elarbeten.

Krav på ledaren för elarbeten

En person som har ett behörighetsintyg beviljat av Elsäkerhetsmyndigheten på Åland, kan verka som ledare för elarbeten inom Landskapet Åland.  Behörighetsintyget ger rätt att verka som ansvarsperson inom de begränsningar som nämns i intyget. Ledaren för elarbeten ska utnämnas innan elarbetets påbörjan. Det ska göras en anmälan till Elsäkerhetsmyndigheten på Åland om utnämnandet. Samma person kan vara utnämnd till ledare för elarbeten för högst tre verksamhetsutövare samtidigt.

Ledare för elarbeten - uppgifter och ansvar

I praktiken består uppgifterna för en ledare för elarbeten av att leda arbetet, vägleda arbetstagarna och säkerställa deras yrkesskicklighet samt ta hand om arbetsredskapen och arbetets yttre ramar.

Ledaren för elarbeten ansvarar för elsäkerheten och utnämner på varje arbetsplats en övervakare för elsäkerheten under arbetstiden. Allmänna krav för arbetssäkerheten finns i Arbetsskyddslagen 738/2002 och andra författningar som har utfärdats med stöd av den.

Ledaren för elarbeten ska

  • kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskunskap
  • känna till de säkerhetsfrågor som berör arbetet och de gällande elsäkerhetskraven
  • leda och övervaka elarbeten på alla de verksamhetsställen som hen ansvarar för.

Ledaren för elarbeten ansvarar för att

  • elsäkerhetslagen följs i elarbeten
  • elektriska produkter och- installationer (elanläggningar) är i det skick som elsäkerhetslagen fordrar innan de tas i bruk eller överlåts
  • personer som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.