Klienthandlingslagen

I pdf:en Utbildning om klientprocessen inom socialvården finns länkar till videor där klienthandlingslagen förklaras.

Utbildning om klientprocessen inom socialvården (pdf)

Material angående klienthandlingslagen finns i del 2, del 4, del 5, del 6 och del 7 i det inspelade materialet.