Ingrid Zetterman

Civilminister Ingrid Zetterman

Ansvarsområde: Regeringskansliet, rättsliga enheten, digitalisering, EU-frågor, public service, polisen samt kommunala frågor.

Första ersättare: Jesper Josefsson
Andra ersättare: Arsim Zekaj