Hästar i trafiken

När du ger dig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen.
Om du leder hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Kör du med häst och vagn (släde) är ekipaget ett fordon.

Lagstiftning

  • Vägtrafiklag (1983:27)
  • LF (2005:35) om vägmärken
Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 8.5.2019