Möte mellan ryttare och bil på väg

Hästar i trafiken

När du ger dig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen.
Om du leder hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Kör du med häst och vagn (släde) är ekipaget ett fordon.

Lagstiftning

Vägtrafiklag (1983:27)

LF (2005:35) om vägmärken