Möte mellan ryttare och bil på väg

Hästar i trafiken

När du ger dig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen.
Om du leder hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Kör du med häst och vagn (släde) är ekipaget ett fordon.

När du möter en häst i trafiken

 • Sakta in och förbered dig för att köra om lugnt och försiktigt så att du inte skrämmer hästen.
 • Följ ryttarens tecken. En uppsträckt hand uppmanar dig att stanna och en vinkning betyder att du kan köra vidare.
 • Tuta aldrig och blinka heller inte med helljusen.
 • Kör om häst och ryttare på ett tillräckligt avstånd.
 • När en häst transporteras är den i allmänhet fäst med ett tunt grimskaft. Lämna därför ett större säkerhetsavstånd än vanligt till hästtrailern eller hästtransportbilen.

När du är i trafiken med en häst

 • Välj den säkraste och minst trafikerade vägen. Undvik att korsa vägar.
 • Använd skyddsutrustning och reflexer på dig själv och din häst.
 • Se till att du alltid syns väl i alla riktningar, använd ledljus i mörker och skymning.
 • Det är tillåtet att rida på en gång- och cykelbana endast om de har utmärkts med vägmärket Ridväg. vägmärke ridväg
 • När du möter andra trafikanter, sakta ner till skritt och visa tydligt dina avsikter. Vid behov kan du be dem stanna genom att lyfta upp handen. Vinka eller nicka som tack när de kan fortsätta.
 • Om du använder en hästtransporttrailer, försäkra dig om att du har behörighet att framföra fordonet. Kontrollera även viktbegränsningen i fordonets registerutdrag.
 • Kom ihåg att hästens pass alltid ska vara med vid transporteringen. Vid yrkesmässig transport ska det finnas separata tillstånd för företag och förare.

Lagstiftning

Vägtrafiklag (2023:108)

LF (2005:35) om vägmärken

Djurskyddslag (1998:95) 28a §