Ekologisk produktion och certifiering

Ekologiskt regelverk finns bland annat för växtodling, djurproduktion, låggradig förädling och livsmedelsproduktion. Om du vill marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda måste du vara ansluten till ett kontrollsystem för ekologisk produktion. Här hittar du mer information om vad det innebär. Godkända producenter och livsmedelsaktörer kan du hitta i Ålands kontrollregister för ekologiskt jordbruk, det sk. ÅKEJ-registret. Listan finns publicerad på sidorna för ekologiska producenter respektive ekologiska livsmedelsföretag. 

Från och med 1.1.2023 måste certifikaten utfärdas elektroniskt i det så kallade TRACES-systemet. I systemet hittar du såväl ekologiska producenter, livsmedelsaktörer som foder- och gödselaktörer. För att se ditt eget eller till exempel kontrollera om en aktör ni vill handla av är certifierad går ni in på

Ekologiska certifikat utfärdade i TRACES

Läs mer om villkoren i våra anvisningar

Allmänna åländska villkor för ekologisk certifiering

Åländska villkor för ekologisk växtodling

Åländska villkor för ekologisk djurproduktion

Åländska villkor för ekologisk livsmedelsproduktion