Ungdomsarbete

Det direkta ungdomsarbetet på Åland sker i kommunerna och i organisationer med ungdomsverksamhet. Landskapsregeringen och kommunerna ska verka för att skapa allmänna förutsättningar för den ungdomsverksamhet som organisationerna bedriver. Landskapsregeringen fördelar varje år stöd till kommunerna genom att bevilja landskapsandelar och för föreningsverksamhet beviljas PAF-stöd (penningautomatmedel).

Kommuner

Läs mer om kommunernas ungdomsarbete på Kommunförbundet.ax

Ungdomsorganisationer

Nedan listas de föreningar som fick PAF-medel för sin ungdomsverksamhet år 2015. Flera av de föreningar som får PAF-medel för kultur, idrott och social verksamhet har även en aktiv ungdomsverksamhet.

Ålands ungdomsförbund r.f 

Ung resurs r.f.

SKUNK-skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f

Ålands Scoutdistrikt r.f

De utvecklingsstördas Väl på Åland r.f

Emmaus Åland r.f.