Ungdomsarbete

Det direkta ungdomsarbetet på Åland sker i kommunerna och i organisationer med ungdomsverksamhet. Landskapsregeringen och kommunerna ska verka för att skapa allmänna förutsättningar för den ungdomsverksamhet som organisationerna bedriver. Landskapsregeringen fördelar varje år stöd till kommunerna genom att bevilja landskapsandelar och för föreningsverksamhet beviljas PAF-stöd (penningautomatmedel).

Ungdomsrådet

Läs mer om ungdomsrådet inom bärkraft.ax

Kommuner

Läs mer om kommunernas ungdomsarbete på Kommunförbundet.ax

Ungdomsorganisationer

Ålands ungdomsförbund r.f 

Ung resurs r.f.

SKUNK-skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f

Ålands Scoutdistrikt r.f

Många föreningar inom kultur, idrott och social verksamhet har ungdomsverksamhet.