Lagstiftning

Plan- och bygglagstiftning

 • Plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland – ÅFS 2008/102 med ändringar ÅFS 2010/32, ÅFS  2011/113 och ÅFS 2014/32
 • Plan- och byggförordningen (2008:107) för landskapet Åland – ÅFS 2008/107
 • Landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling – ÅFS 2015/5
 • Landskapslag (1979:62) om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter – ÅFS 1979/62 med ändringar ÅFS 1995/25 och ÅFS 2008/16
 • Landskapslag (2008:128) om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående vissa grannelagsförhållanden – ÅFS 2008/128
 • Landskapslag (2014:31) om energideklaration för byggnader – ÅFS 2014/31
 • Landskapsförordning (2014:52) om energideklaration för byggnader – ÅFS 2014/52
 • EU:s byggproduktförordning - konsoliderad som pdf på EUR-Lex webbplats

Lagstiftning om bostadsproduktion och hyresförhållanden

 • Landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion – ÅFS 1999/40 med ändringar ÅFS 2002/42, ÅFS 2011/112 och ÅFS 2013/116
 • Landskapslag (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv i bostad – ÅFS 1994/41 med ändringar ÅFS 2011/27 och ÅFS 2011/121.
 • Hyreslag (1999:19) för landskapet Åland – ÅFS 1999/19 med ändringar ÅFS 2003/69
Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 25.5.2015