Ålands flagga vajar tillsammans med EU-flaggan utanför Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.

Åland i Bryssel

Under enheten för rättsliga och internationella frågor vid Regeringskansliet finns ett utsänt ministerråd som arbetar från både Mariehamn och Bryssel. Ministerrådet jobbar i Bryssel vid Finlands ständiga representation vid EU och dennes främsta uppgift är att informera landskapsregeringen om arbetet vid EU:s institutioner, bevaka relevanta lagstiftningsförfaranden och arbeta för att säkerställa att åländska intressen tas till vara.

Målsättningarna för kontoret sätts av landskapsregeringens årliga externpolitiska meddelande. Kontoret ansvarar även för åländska besök till Bryssel, och att bistå beslutsfattare och ålänningar med information om EU-aktuella frågor. Ministerrådet representerar också Åland i relevanta nätverk i Bryssel.

Varje månad publicerar kontoret ett nyhetsbrev med information om den senaste tidens verksamhet samt vad som är aktuellt i EU-sfären. Dessa hittar ni under rubriken "Bilagor". För nyhetsbrev från 2021 och bakåt, använd webbplatsens sökfunktion. 

Besöksadress

Avenue de Cortenbergh 80
1000 Bryssel

Om du vill besöka kontoret, kontakta alltid ministerrådet för att avtala en tid. Även skol- och intressegrupper är varmt välkomna för att bekanta sig med hur Åland arbetar med EU-bevakning.

Questions about the Åland office in Brussels? Follow this link for a summary in English and contact information. 

Gör din praktik på Brysselkontoret!

Varje termin arbetar en avlönad högskolepraktikant med ministerrådet på Brysselkontoret. Du ska vara i slutskedet av dina högskolestudier, ha rätt att lyfta åländskt studiestöd, goda kunskaper i engelska och ett stort intresse för EU-frågor. Vi välkomnar studeranden från alla ämnesområden.

Läs hela annonsen via länken nedan och sök praktikplatserna via AMS webbplats.

Via denna länk når du ansökningsformuläret på AMS webbplats. 

Via denna länk kan du läsa hela arbetsannonsen. 

Här kan du läsa tidigare praktikanters tankar om rollen: