Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplaneprocessen, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplaneprocessen.

I rutan Pågående vägprojekt framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Pågående projekt

Entreprenader

Nya Brändöströmsbron
Utbyte av bro över Brändöström - Brändöströmsbron

Nya Karlbybron
Utbyte av bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar - Karlbybron

Planering

Nya Bomarsundsbron
Ny bro över Bomarsund 

 

Fastställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Utbyte av ny bro Askörsbron, Brändö kommun(11.06.2020)
Utbyte av bron över Djurholmssunds, Brändö kommun(11.06.2020)
Utbyte av bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)
Ny bro över Bomarsund (04.04.2019)
Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.01.2019) 
Utbyte av bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar - Karlbybron (10.01.2019)
Gottby till Östanträsk (15.11.2018)
Östanträsk-Näfsby gång och cykelväg (15.11.2018)
Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.05.2018)
Tingsbacka - Gölby (09.02.2017)

Farleder

Ny farled Mellanholm (13.06.2019)

 

Utställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Gång- och cykelbana jämte underfarter och anslutningsvägar i Möckelö (01.12.2016)
Kyrkvägens vägskäl - Hummersö vägskäl i Föglö kommun (19.12.2019)
Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.06.2019
Gång- och cykelbana, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner(30.04.2020)

 

 

Publicerad 6.5.2015 kl. 09:41
Uppdaterad 8.9.2020 kl. 13:56