Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplaneprocessen, hos Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se vägplaneprocessen.

Under "Pågående projekt" framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Pågående projekt

Entreprenader

Nya Bomarsundsbron

Nya Djurholmssundsbron

Nya Långholmsströmsbron

Nytt färjfäste Åva

Nytt färjfäste Jurmo

Godbyrondellen

Nytt färjfäste Sottunga

Projektering

Nya Askörsbron

Fastställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Gång- och cykelväg Frebbenby - Marsund (29.4.2021)

Ny gång- och cykelväg Godby - Pålsböle (17.12.2020)

Gång- och cykelväg Kattby - Frebbenby (17.12.2020)

Ny gång- och cykelväg Näfsby - Kattby (17.12.2020)

Utbyte av bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)

Ny bro över Bomarsund (4.4.2019)

Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.1.2019) 

Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.5.2018)

Utbyte av bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar - Karlbybron (10.1.2019)

Utbyte av bro över Långholmsströmmen (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 3.9.2020.

Utbyte av bron över Djurholmssund, Brändö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 11.6.2020.

Utbyte av Askörsbron, Brändö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. fastslogs tidigare 11.6.2020.

Ombyggnad av del av landsväg nr 800 och utbyte av Kastörsbron i Kumlinge (18.02.2021)

Om- och nybyggnad av hamn inklusive anslutande landsväg Kumlinge färjfäste, i Kumlinge kommun (19.01.2023)

Farleder

Ny farled Mellanholm (13.6.2019)
 

Utställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Kyrkvägens vägskäl - Hummersö vägskäl i Föglö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 26.3.2020.

Indragande av vägs biområde på Asterholma (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 3.9.2020.

Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.6.2019.