arbete på bro med fordon

Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt hos Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se vägplaneprocessen.

Under "Pågående projekt" framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Pågående projekt

Entreprenader

Nya Askörsbron

Godbyrondellen

Nytt färjfäste Sottunga

Gång- och cykelväg Näfsby - Kattby

Nya Kastörsbron

Projektering

 

Fastställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Gång- och cykelväg Frebbenby - Marsund, Hammarlands kommun (29.4.2021)

Gång- och cykelväg Kattby - Frebbenby, Hammarlands kommun (17.12.2020) 

Gång- och cykelväg Näfsby - Kattby, Hammarlands kommun (17.12.2020)

Gång- och cykelväg Godby - Pålsböle, Finströms kommun (17.12.2020)

Utbyte av bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)

Ny bro över Bomarsund, Sunds kommun (4.4.2019)

Ny bro över Strömmen, Karlby och Finnö, Kökars kommun (10.1.2019)

Utbyte av bro över Långholmsströmmen (3.9.2020)

Ny bro över Djurholmssund (bro nr.18), Brändö kommun (11.6.2020)

Utbyte av Askörsbron (bro nr.34), Brändö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. fastslogs tidigare 11.6.2020.

Ombyggnad av del av landsväg nr. 800 och utbyte av Kastörsbron (bro nr. 20), Kumlinge kommun(18.02.2021)

Om- och nybyggnad av hamn inklusive anslutande landsväg Kumlinge färjfäste, i Kumlinge kommun (19.01.2023)

Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.1.2019) 

Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.5.2018)

Farleder

Ny farled Mellanholm (13.6.2019)
 

Utställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Kyrkvägens vägskäl - Hummersö vägskäl i Föglö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 26.3.2020.

Indragande av vägs biområde på Asterholma (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 3.9.2020.

Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.6.2019.