Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplaneprocessen, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplaneprocessen.

I rutan Pågående vägprojekt framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Pågående projekt

Entreprenader

Nya Brändöströmsbron
Utbyte av bro över Brändöström - Brändöströmsbron

Nya Karlbybron
Utbyte av bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar - Karlbybron

Nya Bomarsundsbron
Ny bro över Bomarsund

Nya Djurholmssundsbron

Nya Långholmsströmsbron

Nytt färjfäste Åva

Nytt färjfäste Jurmo

Projektering

Nya Askörsbron

Ombyggnad av del av landsväg nr 800 och utbyte av Kastörsbron i Kumlinge 

 

Fastställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Ny gång- och cykelväg Frebbenby - Marsund (29.4.2021)

Ny gång- och cykelväg Godby - Pålsböle (17.12.2020)

Ny gång- och cykelväg Kattby - Frebbenby (17.12.2020)

Ny gång- och cykelväg Näfsby - Kattby (17.12.2020)

Utbyte av bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)

Ny bro över Bomarsund (4.4.2019)

Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.1.2019) 

Utbyte av bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar - Karlbybron (10.1.2019)

Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.5.2018)

Utbyte av bro över Långholmsströmmen (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 3.9.2020.

Utbyte av bron över Djurholmssund, Brändö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 11.6.2020.

Utbyte av Askörsbron, Brändö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. fastslogs tidigare 11.6.2020.

Farleder

Ny farled Mellanholm (13.6.2019)
 

Utställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Kyrkvägens vägskäl - Hummersö vägskäl i Föglö kommun (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 26.3.2020.

Indragande av vägs biområde på Asterholma (19.11.2020) har ställts ut på nytt. Vägplanen fastslogs tidigare 3.9.2020.

Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.6.2019.

Publicerad 6.5.2015 kl. 09:41
Uppdaterad 9.3.2022 kl. 13:41