Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplaneprocessen, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering.

I rutan Pågående vägprojekt framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Pågående projekt

Entreprenader

Gång- och cykelbana jämte underfarter och anslutningsvägar i Möckelö
Tingsbacka - Gölby
Rivning av gamla Marsundsbron

 

Planering

 

Fastställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Ny bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)
Ny bro över Bomarsund (04.04.2019)
Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.01.2019) 
Ny bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar (10.01.2019)
Gottby till Östanträsk (15.11.2018)
Östanträsk-Näfsby gång och cykelväg (15.11.2018)
Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.05.2018) 

 

Kommunalvägar

 

Farleder

 

Utställda väg- och farledsplaner

Lands- och bygdevägar

Kyrkvägens vägskäl - Hummersö vägskäl i Föglö kommun (19.12.2019)
Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.06.2019.

 

Kommunalvägar

 

Farleder

Ny farled Mellanholm (13.06.2019)

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 8.1.2020