Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplan, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering.

I rutan Pågående vägprojekt framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Vägbygge pågår

Emkarby - Tingsbacka 
Gång- och cykelväg Utängarna i Gottby - södra anslutningen i Gottby 
Gång- och cykelbana jämte underfarter och anslutningsvägar i Möckelö
Tingsbacka - Gölby 

Fastställda vägplaner

Lands- och bygdevägar

Ny bro över Brändöström och ombyggnad av korsningsområde i Sanda, Föglö kommun (19.6.2019)
Ny bro över Bomarsund (04.04.2019)
Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.01.2019) 
Ny bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar (10.01.2019)
Gottby till Östanträsk (15.11.2018)
Östanträsk-Näfsby gång och cykelväg (15.11.2018)
Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.05.2018) 

Kommunalvägar

Gång- och cykelväg mellan Målar-Gabriels väg och Oceangränd i Jomala (6.9.2018)

Utställda vägplaner 

Förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda (24.10.2019) har ställts ut på nytt. Vägplanen ställdes ut första gången 19.06.2019.

Utställd farledsplan

Ny farled Mellanholm (13.06.2019)

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 1.11.2019