Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hbtqia-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla på Åland ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För att nå dit har Ålands landskapsregering antagit en handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället. Se bilagan här intill.

Åtgärder på vägen handlar om att höja kunskapen på hbtqia-området genom olika utbildningsinsatser, hbtqia-certifiering, synliggörande samt ett aktivt värdegrunds- och normkritiskt arbete. Det finns ännu mycket att göra för att hbtqia-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Regnbågsfyren på Åland är en officiell medlemsförening i SETA, riksföreningen för homo-, bi- och transpersoner i Finland. Föreningen arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra, samt motarbetar diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Regnbågsfyren arrangerar även Åland Pride och andra evenemang.

EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025

Publicerad 12.8.2021 kl. 15:37
Uppdaterad 12.8.2021 kl. 16:01