Handbok om funktionshindersservice

Här hittar du Handboken om funktionshindersservice vilken är avsedd för yrkesfolk inom branschen som ett stöd i klientarbetet och beslutsfattandet. Även användare av tjänster kan finna nyttig information i handboken.

Avsikten med den elektroniska handboken är att öka likvärdigheten nationellt, att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att främja ett nytt funktionshinderspolitiskt tänkande, med målet att stärka medborgarnas självbestämmanderätt och möjligheter till deltagande. Handboken omfattar även lagstiftning på Åland.

Handboken för funktionshindersservice på Institutet för Hälsa och välfärds webbplats