Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Handbok om funktionshindersservice

Här hittar du Handboken om funktionshindersservice vilken är avsedd för yrkesfolk inom branschen som ett stöd i klientarbetet och beslutsfattandet. Även användare av tjänster kan finna nyttig information i handboken.

Avsikten med den elektroniska handboken är att öka likvärdigheten nationellt, att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att främja ett nytt funktionshinderspolitiskt tänkande, med målet att stärka medborgarnas självbestämmanderätt och möjligheter till deltagande. Handboken omfattar även lagstiftning på Åland.

Handboken för funktionshindersservice på Institutet för Hälsa och välfärds webbplats

Publicerad 19.5.2015 kl. 15:16
Uppdaterad 17.2.2021 kl. 11:34