Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021 - 2027

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021 - 2027 på remiss

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden möjliggörs endast ett program per medlemsland.  Jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering har i samråd berett ett programförslag. Ålands landskapsregering ansvarar för programmets förvaltning och genomförande i landskapet.

I enlighet med fondförordningen krävs en revidering av medlemsländernas vattenbruksstrategier. Landskapsregeringen har utarbetat ett förslag till ny vattenbruksstrategi för Åland för perioden 2021-2030.

Landskapsregeringen vill ha utlåtanden av allmänheten över förslaget till Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027 samt förslaget till Ålands vattenbruksstrategi 2021-2030.

Förslagen finns under fliken bilagor till höger.

Lämna ditt utlåtande skriftligt till landskapsregeringen antingen per post eller per e-post senast den 16 januari 2022.

Publicerad 25.4.2019 kl. 15:02
Uppdaterad 17.12.2021 kl. 15:09