EU-flagga

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021 - 2027

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden möjliggörs endast ett program per medlemsland.  Jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering har i samråd berett ett programförslag. Ålands landskapsregering ansvarar för programmets förvaltning och genomförande i landskapet. Programförslaget har skickats till EU-kommissionen för godkännande.

I enlighet med förordningen krävs en revidering av medlemsländernas vattenbruksstrategier. Landskapsregeringen har fastställt en ny vattenbruksstrategi för Åland för perioden 2021-2030.

Programförslaget och vattenbruksstrategin finns under fliken bilagor till höger.