Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021 - 2027

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden möjliggörs endast ett program per medlemsland.  Jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering har i samråd berett ett programförslag. Ålands landskapsregering ansvarar för programmets förvaltning och genomförande i landskapet. Programförslaget har skickats till EU-kommissionen för godkännande.

I enlighet med förordningen krävs en revidering av medlemsländernas vattenbruksstrategier. Landskapsregeringen har fastställt en ny vattenbruksstrategi för Åland för perioden 2021-2030.

Programförslaget och vattenbruksstrategin finns under fliken bilagor till höger.

Publicerad 25.4.2019 kl. 15:02
Uppdaterad 26.4.2022 kl. 10:45