Pension för dig som är anställd före 1.1.2008

Du som är anställd inom landskapet eller som grundskollärare före 1.1.2008 tillhör landskapets pensionssystem. Pensionsförmånerna beviljas med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn.

Pensionsutdrag på nätet

Du kan se ditt pensionsutdrag över intjänad pension genom att använda Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter.

Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter

Frågor gällande pensionsutdragen och lanskapets pensioner ska ställas till landskapets avtals- och pensionsbyrå.

Ansökan om pension

Du måste alltid ansöka om pension. Vi rekommenderar att du lämnar in ansökan till Ålands landskapsregering 2-3 månader före du ska gå i pension. Om du har arbetat i ett annat EU/EES-land så bör du lämna in ansökan ca ett halvår före du ska gå i pension.

Du som arbetat eller varit bosatt utomlands, kan ansöka om pension från utlandet samtidigt med din nationella ålderspensionsansökan, genom att fylla i bilageblanketten U-bilaga, bosättning och arbete utomlands och bifoga den med din pensionsansökan.

Ålands landskapsregering
Pb 1060, AX-22111 MARIEHAMN
Självstyrelsegården, Strandgatan 37

 

Utbetalning av pension

Redovisningsbyråns löneenhet ansvarar för utbetalningen av landskapets pensioner.

  • Pensionen utbetalas den första vardagen i månaden.
  • Om skattekort för pensionsinkomst inte inkommit till löneenheten i tid före utbetalning av pensionen så är förskottsinnehållningsprocenten 40%.
  • Personer bosatta utomlands behöver inte lämna in skattekort.

Ändring av bankkonto meddelas skriftligen till löneenheten.

Frågor om utbetalning och beskattning av pension besvaras av löneenheten. Telefontid 9.00 – 12.00.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 28.12.2016