Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pension för dig som är anställd före 1.1.2008

Du som är anställd inom landskapet eller som grundskollärare före 1.1.2008 tillhör landskapets pensionssystem. Pensionsförmånerna beviljas med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn.

Pensionsutdrag på nätet

Du kan se ditt pensionsutdrag över intjänad pension genom att använda Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter.

Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter

Frågor gällande pensionsutdragen och lanskapets pensioner ska ställas till landskapets avtals- och pensionsbyrå.

Ansökan om pension

Du måste alltid ansöka om pension. Vi rekommenderar att du lämnar in ansökan till Ålands landskapsregering 2-3 månader före du ska gå i pension. Om du har arbetat i ett annat EU/EES-land så bör du lämna in ansökan ca ett halvår före du ska gå i pension.

Du som arbetat eller varit bosatt utomlands, kan ansöka om pension från utlandet samtidigt med din nationella ålderspensionsansökan, genom att fylla i bilageblanketten U-bilaga, bosättning och arbete utomlands och bifoga den med din pensionsansökan.

Ålands landskapsregering
Pb 1060, AX-22111 MARIEHAMN
Självstyrelsegården, Strandgatan 37

 

Utbetalning av pension

Redovisningsbyråns löneenhet ansvarar för utbetalningen av landskapets pensioner.

  • Pensionen utbetalas den första vardagen i månaden.
  • Om skattekort för pensionsinkomst inte inkommit till löneenheten i tid före utbetalning av pensionen så är förskottsinnehållningsprocenten 40%.
  • Personer bosatta utomlands behöver inte lämna in skattekort.

Ändring av bankkonto meddelas skriftligen till löneenheten.

Frågor om utbetalning och beskattning av pension besvaras av löneenheten. 

Publicerad 18.5.2015 kl. 15:17
Uppdaterad 5.1.2021 kl. 08:08