Pension för dig som är anställd före 1.1.2008

Om du är anställd av landskapet eller är anställd som grundskollärare och din anställning började före 1.1.2008 så tillhör du landskapets pensionssystem. Pensionsförmånerna beviljas med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn.

Pensionsutdrag på nätet

Du kan se ditt pensionsutdrag över intjänad pension genom att använda Kevas e-tjänst Min pension. Där kan du även göra pensionsuppskattningar genom att använda pensionskalkylatorn

Du loggar in till Min pension på  Kevas e-tjänst

Frågor gällande pensionsutdragen och lanskapets pensioner ska ställas till landskapets avtals- och pensionsbyrå.

Ansökan om pension - ansökan lämnas till landskapsregeringen

Du måste alltid ansöka om pension. Vi rekommenderar att du lämnar in ansökan till Ålands landskapsregering 2-3 månader före du ska gå i pension. Om du har arbetat i ett annat EU/EES-land så bör du lämna in ansökan ca 6 månader före du ska gå i pension.

Du som arbetat eller varit bosatt utomlands kan ansöka om pension från utlandet samtidigt med din nationella ålderspensionsansökan. Vid ansökan från utlandet ska även bilageblanketten U-bilaga - bosättning och arbete utomlands fyllas i.

Pensionsansökan lämnas till

Ålands landskapsregering

Pb 1060, AX-22111 MARIEHAMN

Självstyrelsegården, Strandgatan 37

 

Utbetalning av pension

Redovisningsbyråns löneenhet ansvarar för utbetalningen av landskapets pensioner.

  • Pensionen utbetalas den första vardagen i månaden.
  • Om skattekort för pensionsinkomst inte inkommit till löneenheten i tid före utbetalning av pensionen så är förskottsinnehållningsprocenten 40%.
  • Personer bosatta utomlands behöver inte lämna in skattekort.

Ändring av bankkonto meddelas skriftligen till löneenheten.

Frågor om utbetalning och beskattning av pension besvaras av löneenheten.