Beslut och lagstiftning

Jaktlagstifting

Här återges gällande jaktlagstiftning. Läsaren uppmärksammas på att här kan förekomma felaktigheter samt att ett fullständigt uppdaterat regelverk endast finns i Ålands författningssamling (ÅFS) i pappersform. En digital variant av Ålands författningssamling hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning.

  • Jaktlag ÅFS 1985:31
  • Jaktförordning ÅFS 2006:70
  • Landskapsförordning 1997:42 om jakt på älg
  • Lagen om saluförande av vilt: Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

Övriga riktlinjer och beslut tagna gällande jakt och viltvård hittar du som bilagor.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 26.2.2019