Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Beslut och lagstiftning

Jaktlagstifting

Här återges gällande jaktlagstiftning. Läsaren uppmärksammas på att här kan förekomma felaktigheter samt att ett fullständigt uppdaterat regelverk endast finns i Ålands författningssamling (ÅFS) i pappersform. En digital variant av Ålands författningssamling hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning.

  • Jaktlag ÅFS 1985:31
  • Jaktförordning ÅFS 2006:70
  • Landskapsförordning 1997:42 om jakt på älg
  • Lagen om saluförande av vilt: Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

Övriga riktlinjer och beslut tagna gällande jakt och viltvård hittar du som bilagor.

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:06
Uppdaterad 20.2.2020 kl. 14:51