Beslut och lagstiftning

Jaktlagstifting

Här återges gällande jaktlagstiftning. Läsaren uppmärksammas på att här kan förekomma felaktigheter samt att ett fullständigt uppdaterat regelverk endast finns i Ålands författningssamling (ÅFS) i pappersform. En digital variant av Ålands författningssamling hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning. Länkarna nedan leder direkt till Ålex landskapsregeringens uppdaterade digitala lagsamling. Observera dock att nya lagar eller ändringar i lagar kan ha upp till en månads fördröjning innan uppdatering. 

Övriga riktlinjer och beslut tagna gällande jakt och viltvård hittar du som bilagor.

 

För tillfället finns det även ett lagförslag om ändring av jaktlagen ute på remiss.

Du kan läsa om lagförslaget här.