Avtals- och pensionsbyrån

Landskapets tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar sköts av avtals- och pensionsbyrån. På byrån handläggs även pensionsärenden som tillhör landskapets pensionssystem.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 16.4.2018