Avtals- och pensionsbyrån

Landskapets tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar sköts av avtals- och pensionsbyrån. På byrån handläggs även pensionsärenden som tillhör landskapets pensionssystem.