Yrkesutbildad personal inom socialvården

För yrkesutbildade personer som arbetar med olika uppgifter inom socialvården finns fastslaget särskilda behörighetsvillkor.

Lagstiftning