Yrkesbehörighetslagen

Den 1.1.2021 träder landskapslag (2020:24) och landskapsförordning (2020:25) om yrkesutbildade personer inom socialvård i kraft. Den uppdaterade lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling.

Under "Bilagor" här intill hittar du handböcker, guider och den information som landskapsregeringen gett om lagen . Där finns t.ex. material från utbildningar som hållits om lagen. Även information om ansökningsprocesser gällande legitimering och erkännande av yrkeskvalifikationer kommer att presenteras på denna sida.

Om du har en fråga om bestämmelserna i den nya yrkesbehörighetslagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för yrkesbehörighetslagen. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.