Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Yrkesbehörighetslagen

Den 1.1.2021 träder landskapslag (2020:24) och landskapsförordning (2020:25) om yrkesutbildade personer inom socialvård i kraft. Den uppdaterade lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling.

Under "Bilagor" här intill hittar du handböcker, guider och den information som landskapsregeringen gett om lagen . Där finns t.ex. material från utbildningar som hållits om lagen. Även information om ansökningsprocesser gällande legitimering och erkännande av yrkeskvalifikationer kommer att presenteras på denna sida.

Om du har en fråga om bestämmelserna i den nya yrkesbehörighetslagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för yrkesbehörighetslagen. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.

Publicerad 15.5.2020 kl. 11:52
Uppdaterad 7.4.2022 kl. 13:20