senior tittar åt sidan

Seniorer i trafiken

Alla bilförare, ung som gammal, har individuella styrkor och svagheter. Seniorbilisternas styrka är den erfarenhet och det lugn som kommer med åldern. Svagheterna kommer å sin sida till synes framför allt vid körning i korsningar och i andra komplicerade situationer.

Friska äldre bilförare klarar sig i allmänhet bra i trafiken. Stigande ålder för dock med sig en försämring av sinnesfunktionerna och motoriken. Vid högre ålder inträder ofta också sjukdomar som kan inverka negativt på förmågan att köra bil och därmed också på säkerheten. För att kunna identifiera problemen i tid är det viktigt att bilföraren lär sig att värdera sig själv och sin körförmåga.

Lagstiftning

Vägtrafiklag (2023:108)

Körkortslag (2015:88)

LF (2015:97) om medicinska karv för innehav av körkort

LF (2005:35) om vägmärken