Föräldrar på Åland

På Åland finns stor mångfald och många flyttar till landskapet från när och fjärran. Mycket som vi tar för givet i vår vardag, kan vara helt nytt och främmande för en person som flyttat hit från ett annat land. Då är det inte lätt att veta vad som förväntas av en som förälder. Det sätter också nya krav på den som i sitt arbete möter inflyttade föräldrar och barn.

Ett led i det integrationsfrämjande arbetet är att öka kunskap och medvetenhet i samhället i stort samt bland olika yrkesgrupper. Röda Korset har i samarbete med Mariehamns stad och med stöd av landskapsregeringen tagit fram ett arbetsverktyg (Föräldrar på Åland) för professionella som arbetar med inflyttade barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Materialet består av följande avsnitt:

  1. daghem
  2. skola
  3. fostran
  4. tonårstiden
  5. våld mot barn
  6. partnervåld
  7. trauma

Fokus ligger på barnets bästa.

Informationen är strukturerad som ett manus, med tillhörande PowerPoints. Informationen kan ges som en hel kurs, t.ex. i samband med ett flyktingmottagande, eller i valda delar i ditt dagliga arbete. Informationen är dialogbaserad och skall ges av professionella (vid behov med hjälp av tolkservice). Meningen är alltså inte att föräldrarna skall få materialet för att läsa igenom det på egen hand. Läs mer om användningssätten i avsnittet Inledning.

Film och Power Point

Materialet på landskapsregeringens sida är i PDF format. Om du önskar det även i PowerPoint-format, ber vi dig kontakta Röda Korset på Åland: aland@redcross.fi. Från Röda Korset kan du även få en tillhörande film, som kort visar hur en dag på ett åländskt daghem ser ut, samt ett mall för ett kursintyg (wordmall).

Materialet uppdaterades senast i april 2015.