Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Verkstads- och lagerenheten

Verkstads- och lagerenheten är nettobudgeterande. Verkstaden fakturerar enligt timdebitering, lagret finansieras genom ett lagerpåslag samt serviceavgifter.

Verkstaden

Verkstaden utför reparationer och underhåll på, i första hand, Infrastrukturavdelningens färjor, fordon och maskiner. Till oss på verkstaden kan alla inom förvaltningen vända sig när man behöver hjälp med reparationer och underhåll. Våra kompetensområden är bland annat:

  • Maskinarbeten, fartyg och fordon
  • Elarbeten
  • GMDSS-radioserviceföretag
  • Svetsarbeten
  • Snickeriarbeten
  • Blästring och målningsarbeten

Lagret

Lagret tillhandahåller för verksamheten nödvändigt material och reservdelar. Lagret upprätthåller också en varuterminalverksamhet. Lagret gör upphandling av förbruksmaterial (delvis tillsammans med ÅHS) och kan nyttjas av hela förvaltningen samt kommuner och skolor.

Hamnen

Hamnen används i första hand som verkstadens reparationskaj, men kan användas av utomstående enligt fastslagen hamnordning.

Publicerad 15.5.2015 kl. 10:18
Uppdaterad 17.3.2022 kl. 12:36