Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skola

Skolpoliser

Åland har för tillfället tre skolor som har skolpolisverksamhet. Skolpolisernas främsta uppgift är att se till att deras skolkamrater tryggt kan korsa vägen till skolan utan att deras egen säkerhet riskeras. Skolpoliserna utbildas av landskapsregeringens trafiksäkerhetskonsulent.

Skolskjuts

I grundskolelagen finns bestämmelser om vilka elever som är skolskjutsberättigade. Skolnämnden ordnar skjuts eller ledsagning till de elever som berörs. För att transportera skolelever eller barn inom barnomsorg ställs det krav på förare och fordon.

Vandrande skolbuss

En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Barn som promenerar på morgonen blir piggare och friskare, är mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Lagstiftning

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:50
Uppdaterad 31.3.2022 kl. 13:31