Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskolas uppgift är att ge allmänbildande och studieförberedande undervisning för ungdomar och vuxna enligt principen för livslångt lärande och i enlighet med sin folkbildningstradition.

Skolan erbjuder en ettårig yrkesorienterande linje för ungdomar som innehåller olika typer av valbara kurser inom skapande och idrott, ämnesintegrerade projekt samt olika specialkurser. De studerande erbjuds även möjligheten att höja vissa grundskolevitsord.

Inom vuxenutbildning erbjuder skolan en hantverkslinje som ger kunskaper i hantverkstekniker, formgivning och design, samt en naturfotolinje som innehåller naturfoto och friluftsliv.

Ålands folkhögskolas webbplats