Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskolas uppgift är att ge allmänbildande och studieförberedande undervisning för ungdomar och vuxna enligt principen för livslångt lärande och i enlighet med sin folkbildningstradition.

Skolan erbjuder en ettårig yrkesorienterande linje för ungdomar som innehåller olika typer av valbara kurser inom skapande och idrott, ämnesintegrerade projekt samt olika specialkurser. De studerande erbjuds även möjligheten att höja vissa grundskolevitsord.

Inom vuxenutbildning erbjuder skolan en hantverkslinje som ger kunskaper i hantverkstekniker, formgivning och design, samt en naturfotolinje som innehåller naturfoto och friluftsliv.

Ålands folkhögskolas webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 13:10
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 13:34