Jakttider och hundanvändning

Här hittar du uppgifter om vilka arter som är jaktbara och under vilken tid på året. Här finns även uppgifter om vilka hundar som får användas och när. 

Jakttider Vilt
hela året bisam, fälthare, mink, mårdhund, guldschakal, dovhjort, dock inte hind som åtföljs av kalv, vildsvin, dock inte sugga som åtföljs av kulting, möss, råttor och sorkar samt djur som rymt från vilthägn, om arten inte förekommer i vilt tillstånd
1.1 - 15.2 orrtupp
1.7 - 15.4 räv och grävling
16.7 - 20.3 kråka, skata, havstrut och gråtrut
16.7 - sista februari kaja
15.8 - 31.12 grågås, kanadagås och ringduva
15.8 - 31.8 rådjursbock
1.9 - 31.1 rådjur och vitsvanshjort
1.9 - 31.12 kricka, skedand, bläsand, stjärtand, vigg, alfågel, morkulla, orre och fasan
1.9 - 31.1 gräsand, knipa och storskrake
1.10 - 30.11 enkelbeckasin
1.9 - 15.3 skogsmård
1.10 - sista februari skogshare
15.10 - 20.12 älg

Med särskilt tillstånd samt under särskilda förutsättningar får följande arter jagas.

  • För jakt på älg och rådjur fordras särskilt tillstånd
  • För att skydda flora och fauna eller för att förhindra allvarlig skada eller för att trygga människors hälsa och säkerhet får fiskmås jagas i landskapet under hela året.
  • För att skydda flora och fauna eller för att förhindra allvarlig skada eller för att trygga människors hälsa och säkerhet får kråka, havstrut och gråtrut jagas i landskapet under tiden 21 mars - 15 juli.
  • För att förhindra allvarlig skada, för att trygga människors hälsa och säkerhet eller för att skydda odling i och i omedelbar anslutning till odlingen, får grågås och kanadagås jagas under tiden 15 juli - 14 augusti.

 Användning av hund vid jakt och jaktträning

Under tiden 1 mars–31 augusti finns ett generellt förbud mot att jaga med hund i marker där det finns vilt (förordningens 4 §). Med undantag av denna generella bestämmelse och med beaktande av jakttidsbestämmelserna för olika arter i förordningens 2 § får i följande fall jakthund användas vid jakt och jaktträning i marker där det finns vilt.

Vid jakt på däggdjur
Viltslag      
Hundanvändning       
Användningstid        
Älg  jakt 15.10 - 20.12
 jaktträning 1.9 - 31-1
Rådjur* jakt 1.10 - 31.1
jaktträning 1.9 - 31.1
Vitsvanshjort*   jakt 1.10 - 31.1
jaktträning 1.9 - 31.1
Hare jakt  1.10 - sista februari
jaktträning 1.9 - sista februari

Räv, mårdhund, grävling  

och mink

jakt och

jaktträning

1.9 - sista februari

jakt och

jaktträning i gryt

1.9 - sista februari

jakt på

häckningsskär

Inom ramarna för av landskapsregeringen 

fastställda riktlinjer tidigast från

den 1.3 till senast den 15.4

Skogsmård jakt och jaktträning 1.9 - sista februari

Övrigt vilt som inte under

någon tid av året är fridlyst

jakt och jaktträning 1.9 - sista februari
Vid fågeljakt
Hund
Användningssätt
Användningstid

Hund som apporterar

fågel

jakt och jaktträning

på fågel

15.7 - 25.5

Hund som markerar, stöter,

eller apporterar fågel

jakt och jaktträning

på fågel

1.8 - sista februari

Hund som markerar fågel

genom att skälla

(Ställande fågelhund)

jakt och jaktträning

på fågel

1.9 - 15.12

* Vid jakt och jaktträning på rådjur och vitsvanshjort är endast långsamt drivande hund, kortdrivande hund och stöthund tillåtna.

En hund är långsamt drivande om den i normalfallet noga följer och ger skall på spårvittring från bytesdjuret, samt endast i undantagsfall ger akt på luftvittring eller att den kan iaktta bytesdjuret. En sådan hunds mankhöjd överstiger som regel inte 38 centimeter. En långsamt drivande hund hetsar inte bytesdjuret.

En hund är kortdrivande om den i normalfallet noga följer och ger skall på spårvittring från bytesdjuret, samt endast i undantagsfall ger akt på luftvittring eller att den kan iaktta bytesdjuret. Drevtiden överskrider som regel inte 20 minuter. En kortdrivande hund hetsar inte bytesdjuret.

En hund är en stöthund om den i regel inte driver efter löpan utan endast förföljer med hjälp av luftvittring eller att den kan iaktta bytesdjuret. Vid förlorad direktkontakt ska stöthunden avbryta drevet. Stöthunden förföljer därför endast i undantagsfall bytesdjuret under längre tid än fem minuter.