Nordens institut på Åland

Nordens institut på Åland (NIPÅ) är ett kulturinstitut som inledde sin verksamhet 1985 efter att landskapsstyrelsen (nu landskapsregeringen) hade ingått avtal om institutet och dess finansiering i ett avtal året före. NIPÅs uppgift är att främja den åländska kulturen i samspel med Norden. Det sker bland annat genom olika musik-, teater- och andra kulturarrangemang med åländska och nordiska aktörer.

Landskapsregeringen finansierar NIPÅ:s administrativa kostnader som lokalhyror, investeringar i kontorsmateriel, datorer med mera. Landskapsregeringen avlönar även institutssekreteraren. Nordiska ministerrådet som är huvudman för NIPÅ finansierar verksamheten, däribland konsertarrangemang, kulturprojekt för barn och ungdomar med mera.

Läs om NIPÅ på deras egen webbplats