Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nordens institut på Åland

Nordens institut på Åland (NIPÅ) är ett kulturinstitut som inledde sin verksamhet 1985 efter att landskapsstyrelsen (nu landskapsregeringen) hade ingått avtal om institutet och dess finansiering i ett avtal året före. NIPÅs uppgift är att främja den åländska kulturen i samspel med Norden. Det sker bland annat genom olika musik-, teater- och andra kulturarrangemang med åländska och nordiska aktörer.

Landskapsregeringen finansierar NIPÅ:s administrativa kostnader som lokalhyror, investeringar i kontorsmateriel, datorer med mera. Landskapsregeringen avlönar även institutssekreteraren. Nordiska ministerrådet som är huvudman för NIPÅ finansierar verksamheten, däribland konsertarrangemang, kulturprojekt för barn och ungdomar med mera.

Läs om NIPÅ på deras egen webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 17:44
Uppdaterad 3.6.2015 kl. 16:24