Ålands landsbygdscentrum

Gemensamt syfte för organisationerna är att kunskap och samverkan får hela Åland att växa.

Klustret Ålands Landsbygdscentrum utvecklar, utbildar och erbjuder rådgivning i samverkan för ett framtidsorienterat Åland

En landsbygdsutvecklare/koordinator är anställd av Ålands landskapsregering som även har till uppgift att samordna organisationerna och driva gemensamma frågor.

Ålands Landsbygdscentrum är ett frivilligt samarbetsorgan med gemensamt marknadsföringsnamn för organisationerna.

De självständiga organisationer som verkar vid Ålands Landsbygdscentrum är:

•       Företagsam Skärgård

•       Landsbygdens Skattetjänst Ab

•       Landsbygdsutvecklingen (tillhör näringsavdelningen vid Lr)

•       Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (LPA)

•       Lokalkraft Leader Åland

•       Mathantverkare på Åland

•       ProAgria - Ålands Hushållningssällskap

•       Skördefestens vänner

•       Ålands 4-H-distrikt

•       Ålands Fiskare

•       Ålands Fiskodlarförening

•       Ålands Marthadistrikt

•       Ålands naturskola

•       Ålands producentförbund

•       Ålands SkogsvårdsföreningMer information om Ålands Landsbygdscentrum finns på deras egen webbplats. (extern sida)