Ålands landsbygdscentrum

Ålands landsbygdscentrums organisationer skall bidra till att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden. Detta sker genom rådgivning, utbildning, försöks- och projektverksamhet.

Ålands landsbygdscentrum är ett frivilligt samarbetsorgan med gemensamt marknadsföringsnamn för organisationerna. De självständiga organisationer som verkar vid Ålands landsbygdscentrum är:

  • Ålands Producentförbund
  • ProAgria - Ålands Hushållningssällskap 
  • Ålands Skogsvårdsförening
  • Ålands 4-H distrikt
  • Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (LPA)
  • Skördefesten på Åland
  • Ny Nordisk Mat Åland
  • Landsbygdsutveckling - En landsbygdsutvecklare/koordinator är anställd av Ålands Landskapsregering som även har till uppgift att samordna organisationerna och driva gemensamma frågor.

Mer information om Ålands landsbygdscentrum finns på deras egen webbplats.

Ålands landsbygdscentrums webbplats

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 15.5.2015