Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landsbygdscentrum

Ålands landsbygdscentrums organisationer skall bidra till att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden. Detta sker genom rådgivning, utbildning, försöks- och projektverksamhet. En landsbygdsutvecklare/koordinator är anställd av Ålands Landskapsregering som även har till uppgift att samordna organisationerna och driva gemensamma frågor.

Ålands landsbygdscentrum är ett frivilligt samarbetsorgan med gemensamt marknadsföringsnamn för organisationerna. De självständiga organisationer som verkar vid Ålands landsbygdscentrum är:

 • Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (LPA)
 • Lokalkraft Leader Åland
 • Mathantverkare på Åland
 • ProAgria - Ålands Hushållningssällskap 
 • Skördefestens vänner
 • Ålands 4-H-distrikt
 • Ålands Fiskare
 • Ålands fiskodlarförening
 • Ålands Marthadistrikt
 • Ålands naturskola
 • Ålands Producentförbund
 • Ålands Skogsvårdsförening

 

Mer information om Ålands landsbygdscentrum finns på deras egen webbplats.

Ålands landsbygdscentrums webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:59
Uppdaterad 25.9.2020 kl. 14:07