Barnahusmodellen

Om ett barn misstänks vara utsatt för brott av något slag behöver oftast flera myndigheter verka tillsammans för att skydda barnet, utreda om ett brott blivit begånget och stödja barnet så att det lider så liten skada som möjligt. Detta nödvändiga samarbete har organiserats i en samverkansmodell med den så kallade Barnahusmetoden som utgångspunkt.

Samverkan på Åland finns beskrivet i broschyren ”Barnahusmodellen”. Ett särtryck ur denna finns som bilaga.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 28.10.2015