Barnahusmodellen

Barnahus är ett samarbete som har utvecklats mellan olika myndigheter och organisationer som är berörda i de fall där barn är brottsoffer.

Syftet med barnahusarbetet är att trygga de berördas rättssäkerhet, effektiviteten och snabbheten i utredningen liksom barnets behov av skydd.

Representanter från bland annat polisen, åklagarmyndigheten, barn- och ungdomspsykiatrin, socialvården och sjukvården finns med i barnahusgruppen. Medlemmarna varierar utifrån behoven i de aktuella ärendena.

Gruppen har inte regelbundna mötestider utan träffas vid behov för att tillgodose barnet och familjen med bästa möjliga hjälp och stöd i en svår situation.