Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barnahusmodellen

Barnahus är ett samarbete som har utvecklats mellan olika myndigheter och organisationer som är berörda i de fall där barn är brottsoffer.

Syftet med barnahusarbetet är att trygga de berördas rättssäkerhet, effektiviteten och snabbheten i utredningen liksom barnets behov av skydd.

Representanter från bland annat polisen, åklagarmyndigheten, barn- och ungdomspsykiatrin, socialvården och sjukvården finns med i barnahusgruppen. Medlemmarna varierar utifrån behoven i de aktuella ärendena.

Gruppen har inte regelbundna mötestider utan träffas vid behov för att tillgodose barnet och familjen med bästa möjliga hjälp och stöd i en svår situation.

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:37
Uppdaterad 9.5.2022 kl. 11:02