Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barnahusmodellen

Om ett barn misstänks vara utsatt för brott av något slag behöver oftast flera myndigheter verka tillsammans för att skydda barnet, utreda om ett brott blivit begånget och stödja barnet så att det lider så liten skada som möjligt. Detta nödvändiga samarbete har organiserats i en samverkansmodell med den så kallade Barnahusmetoden som utgångspunkt.

Samverkan på Åland finns beskrivet i broschyren ”Barnahusmodellen”. Ett särtryck ur denna finns som bilaga.

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:37
Uppdaterad 28.10.2015 kl. 14:29