Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patientombudsman och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. Här hittar du utöver kontaktuppgifter till respektive ombudsman också utförlig information om olika processer i samband med t.ex. anmärkning och klagomål.

Publicerad 19.5.2015 kl. 15:59
Uppdaterad 20.5.2015 kl. 09:12