Missnöjd med vård och omsorg

Om du har fått vård eller omsorg och är missnöjd med bemötande eller behandling finns det en patientombudsman och en klientombudsman som du kan vända dig till för att få råd och hjälp. Här hittar du utöver kontaktuppgifter till respektive ombudsman också utförlig information om olika processer i samband med t.ex. anmärkning och klagomål.