Regelrådet

Tillsammans kan vi förenkla

Det ska vara enkelt att starta och driva företag på Åland och det är viktigt att de regler som finns är enkla, lättförståeliga och ändamålsenliga.

Att förenkla för företag handlar om att minska företagens kostnader till följd av regler och underlätta deras vardag. Företag kan då i stället ägna mer tid och resurser till att driva sin verksamhet. Förenkla för företag är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och växande företag.

Det är värdefullt för myndigheter att få veta vad du som företagare tycker. Det kan ofta vara en komplicerad process att ändra regler och det kan ta tid, men att synliggöra problemen är första steget till en enklare vardag.

Läs mer om regelrådets verksamhet i bilagan.

 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 23.5.2016