Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Regelrådet

Tillsammans kan vi förenkla

Det ska vara enkelt att starta och driva företag på Åland och det är viktigt att de regler som finns är enkla, lättförståeliga och ändamålsenliga.

Att förenkla för företag handlar om att minska företagens kostnader till följd av regler och underlätta deras vardag. Företag kan då i stället ägna mer tid och resurser till att driva sin verksamhet. Förenkla för företag är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och växande företag.

Det är värdefullt för myndigheter att få veta vad du som företagare tycker. Det kan ofta vara en komplicerad process att ändra regler och det kan ta tid, men att synliggöra problemen är första steget till en enklare vardag. Formerna för landskapsregeringens Regelråd för företag är enkla. Företag, föreningar, privatpersoner och andra får lämna in synpunkter på krångliga regler och förbättringsförslag till landskapsregeringen som tillser att rätt instans bereder dem.

Förslag skickas till registrator@regeringen.ax eller via öppna höranden som anordnas fortlöpande. Uppföljning av regelrådet hittar du på landskapsregeringens webbplats.

 

 

Publicerad 15.5.2015 kl. 13:54
Uppdaterad 25.1.2022 kl. 12:05