Väderkvarn

Byggnadsantikvarisk rådgivning

Rådgivning

Ålands museum erbjuder rådgivning till privatpersoner och föreningar.

Rådgivningen sker oftast i form av ett platsbesök, där fastighetsägaren och en byggnadsantikvarie tillsammans går igenom rådgivningsbehovet. Därefter sammanställer byggnadsantikvarien en rapport med beskrivning av frågeställningarna och förslag till åtgärder. Det inledande besöket och rådgivningsrapporten är kostnadsfria. Enklare frågor kan besvaras per telefon eller e-post.

Det går bra att kontakta Ålands museum vid alla slags byggnadsvårdsfrågor, även sådana som inte rör en specifik byggnad. Besök Ålands museums hemsida www.museum.ax eller kontakta Ålands museums byggnadsantikvarie.

Dokumentation

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som står inför omfattande restaurering eller ombyggnad kan dokumenteras vid behov genom fotografier, beskrivning eller uppmätning. Det samma gäller samtliga byggnader äldre än 50 år som ska rivas. I särskilda fall kan detaljer tillvaratas som till exempel tapetprover eller olika materialprover.

Dokumentationen sparas i Ålands museums och kulturbyråns arkiv och kan göras tillgänglig för alla.