Information till konsumenterna

Genom blankettlagstiftning gäller på Åland de nationella reglerna om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna i samband med detaljhandel och servering.

Den åländska förordningen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Riket förordning, som den åländska hänvisar till, hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapsförordning (2015:69) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien

Läs jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna på webbplatsen finlex

Under "Bilagor" här intill kan du läsa närmare anvisningar om ursprungsmärkning av kött på restaurang. Längst ner i bilagan finns konkreta exempel på märkningskravet.