Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ungdom

Det politiska arbetet med ungdomsfrågor sträcker sig över alla politikområden som berör ungas livsvillkor. Landskapsregeringens ungdomspolitik har sin utgångspunkt i ett ungdomspolitiskt program. De övergripande målsättningarna i programmet handlar om att ge ungdomar möjlighet till påverkan och delaktighet samt att ungdomars engagemang, skapandeförmåga och kritiska tänkande ska tas tillvara som en samhällsresurs.

Det direkta ungdomsarbetet sker i kommunerna och i föreningsverksamhet av ungdomsorganisationer samt genom organisationer med ungdomsverksamhet. Ålands landskapsregerings uppgift är att tillsammans med kommunerna skapa allmänna förutsättningar för ungdomsverksamhet.

Här hittar du information om hur föreningar och organisationer kan söka bidrag och understöd för verksamhet som riktar sig till ungdomar. Här presenteras också en sammanställning över vilka ungdomsorganisationer som har beviljats Paf-medel för sin verksamhet. Det finns också möjlighet att söka stöd för ungdomsverksamhet från t.ex. Svenska kulturfonden och Nordiska ministerrådet.

För dig som är intresserad av mer information inom området har vi samlat länkar till myndigheter och organisationer som arbetar med ungdomsfrågor nationellt, i Norden och i resten av världen.

Publicerad 11.5.2015 kl. 14:26
Uppdaterad 18.5.2015 kl. 09:31