Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Juridisk information

Ålands landskapsregering upprätthåller webbplatsen för att förbättra tillgängligheten till information om landskapsregeringen i allmänhet.

Vi försöker se till att informationen är uppdaterad och korrekt, men fel kan förekomma. Fel som kommer till vår kännedom kommer vi att försöka rätta till.

Landskapsregeringen ansvarar inte för skador som drabbar användaren och som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet. För specifik information inom ett område eller officiellt gångbara handlingar, kontakta landskapsregeringen.

Publicerad 18.5.2015 kl. 16:32
Uppdaterad 4.6.2015 kl. 14:07